Cenník

Vedenie podvojného účtovníctva

počet zápisov v denníku
neplatiteľ DPH štvrťročný platiteľ DPH mesačný platiteľ DPH
od 1 do 50 100 € 150 € 180 €
od 51 do 100 150 € 190 € 230 €
od 101 individuálne individuálne individuálne

V cene za vedenie účtovníctva je zahrnuté účtovné a ekonomické poradenstvo týkajúce sa bežnej problematiky firmy.

 

Zastupovanie a administratíva – Pri kontrolách a pojednávaniach na úradoch (na základe plnej moci), spracovávanie ostatných /neúčtovných/ písomností/ štatistika, podklady pre úver, úradné písomnosti/ budú fakturované osobitnou sadzbou – 30 € /odpracovanú hodinu.

 

Účtovné doklady klient doručuje minimálne 1 x mesačne. Posledné doklady je potrebné doručiť najneskôr do 5. dňa  po ukončení spracovávaného mesiaca.

Daňové priznania

Vypracovanie daňového priznania Dane z príjmov fyzických osôb – typ A      50€

Vypracovanie daňového priznania Dane z príjmov fyzických osôb – typ B      od 130€

Spracovanie miezd

minimálny mesačný paušál 25 €
mesačná mzda zamestnanca/dohodára 13 €
ročné zúčtovanie preddavkov za daň 13 €
zavedenie karty nového zamestnanca 15 €
prihlášky a odhlášky zamestnancov 10 €
iné administratívne práce za 1 hod. 30 €

Ekonomické a účtovné poradenstvo

Cena za 1 hodinu: 60 €

Ostatné práce

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a súhrnný výkaz sú zahrnuté v cene za vedenie účtovníctva.

 

 

Koncoročnú účtovnú závierku, daňové priznanie k dani z príjmu + príslušné účtovné výkazy Vám pripravíme za cenu vo výške 1 mesačného paušálu za vedenie účtovníctva, najmenej 300 €.

 

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – 15 € za každé vozidlo

 

Vystavovanie faktúr 7€/ks

 

Prenájom sídla 30€/mesiac

Ku všetkým cenám bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy.

 

Cenník nadobúda platnosť od 1.5.2022.