O nás

„v Rovese nehovoríme v žargóne,
ktorému by ste nerozumeli“

Kto sme?

Roves s.r.o. je nezávislá účtovná firma, ktorá poskytuje profesionálne služby firmám, jednotlivým podnikateľom aj neziskovým organizáciám v oblasti vedenia účtovníctva a mzdovej agendy, spracovania účtovných závierok, daňových priznaní, cez podnikateľské, ekonomické a účtovné poradenstvo až po sprostredkovanie výkonu auditu. Firma začala svoju činnosť dňom 1.5.1991 pod názvom Administratívna a účtovnícka agenda – Jarmila Veselá. Neskôr sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Keďže sú zakladateľmi spoločnosti rodinní príslušníci, názov firmy Roves vznikol slovným spojením ROdina VESelých.

Naši talentovaní účtovníci, mzdoví špecialisti, poskytujú nadpriemernú úroveň služieb. Sme hrdí na nadštandardné vzťahy, ktoré máme vybudované so svojimi klientmi, pretože vieme, že náš úspech je založený na vašom úspechu. Účtovník, ktorému je klient pridelený, zabezpečuje všetky služby sám a komplexne. Od prebratia dokladov, ich zaúčtovania, komunikácie s klientom až po spracovanie účtovnej závierky, výstupov pre finančné inštitúcie, prítomnosť pri kontrolách a iné. Jednoducho povedané, snažíme sa byť prínosom do vášho podnikania.

Naša filozofia

Od prvého dňa vám sľubujeme vyššiu ako základnú úroveň služieb. Od ostatných sa odlišujeme skutočným záujmom o našich klientov. Je to morálka, ktorú nastolila naša zakladateľka Jarmila Veselá a ktorá je dodnes veľmi zreteľná. Viac ako 27 rokov vedenia ľudí na ceste k úspechu nám ukázalo, že skutočne môžeme zvýšiť hodnotu vašej firmy. Okrem toho uplatňujeme pozitívnu rodinne orientovanú kultúru, ktorá podporuje rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom našich zamestnancov. Vyberáme si len talentovaných a dynamických jedincov, ktorí prispievajú k smerovaniu a rastu nášho podnikania.

Máme skutočný záujem o vaše podnikanie. Či už start-up, živnostníka alebo veľkú spoločnosť, náš prístup a záväzok voči vám sú bezkonkurenčné. Budete mať prospech z našich znalostí, dlhoročných skúseností a podpory. V Rovese sme hrdí na to, že zamestnanci s nami zostávajú mnoho rokov – niektorí zamestnanci už viac ako dvadsať rokov. Táto kontinuita a rozvoj našich zamestnancov je podstatným dôvodom, prečo klienti radi spolupracujú s Rovesom. Sme súčasťou vášho tímu a môžete sa spoľahnúť na naše skúsenosti a vedomosti aj pre nasledujúce roky.

Sme tu pre vás

Budovanie silných obchodných vzťahov je dôležitou súčasťou úspechu. Roves nájdete vždy na dosah a pozorný voči vašim potrebám. Podporujeme pravidelné stretnutia, ktoré nám pomáhajú získať lepšie pochopenie vašich potrieb. Sme vždy informovaní o najnovšej legislatíve. Výsledkom nášho nepretržitého programu rozvoja a odbornej prípravy zamestnancov je, že dokážeme zabezpečiť, aby ste od nás dostali tie najlepšie možné riešenia.

V Rovese nehovoríme v žargóne, ktorému by ste nerozumeli. Máme skúsenosti s prácou s klientmi rôznych veľkostí a sme schopní rozpoznať dôležitosť problému a ponúknuť účinné ale zrozumiteľné poradenstvo. Sme dôveryhodní. Naše služby sú založené na vašich potrebách. Nebudeme sa vyhýbať náročným rozhovorom a budeme vás vždy o všetkom informovať. Svoje sľuby si vždy plníme.

Naším úspechom je váš úspech

Neexistuje tajná skratka k úspechu, ale existujú niektoré pevné princípy, o ktoré sa opierame. Ku všetkým našim klientom pristupujeme rovnako a snažíme sa uplatňovať tieto zásady princípy v spolupráci s vami. Starostlivosť V prvom rade sme účtovná firma. Služby, ktoré od nás očakávate, ako je účtovné spracovanie vašich dokladov, prípravu na audit a napokon ročnú účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním, sa u nás spracúvajú nákladovo efektívne. Vaše účtovné záležitosti sú u nás vedené starostlivo počas celého roka, čím sa zabezpečí, že si splníte všetky svoje povinnosti a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam.

Naše podnikateľské poradenstvo poskytne vášmu podnikaniu smer, ktorý potrebuje na posun vpred. Držíme krok s najnovšími obchodnými trendmi a možnosťami daňového plánovania a optimalizácie. S rastom vašej spoločnosti môžete využiť naše skúsenosti, aby vám pomohli úspešne expandovať. Či už ide o získavanie kapitálu, zostavenie podnikateľského plánu alebo iný potrebný krok, naša zaangažovanosť vám môže pomôcť pri riešení nejasností a týmto dosiahnuť vaše podnikateľské plány a ciele.

Úspech sa zriedka dostaví za noc. Naše najúspešnejšie vzťahy s klientmi sú tie, ktoré boli postavené na pevných základoch. Trvalé obdobie dôkladného obchodného plánovania, tvrdej práce a snahy o neustále zlepšovanie – to sú všetko nevyhnutné zložky pri napĺňaní vašich obchodných túžob. Chceme sa stať vašim obchodným partnerom, ktorý sa stará o vašu firmu akoby bola naša vlastná. Naša najväčšia inšpirácia pochádza z úspechu našich klientov. Sme tu, aby sme vám pomohli na vašej ceste. Sme tu, aby sme pridali viac do vašej firmy.

Naši klienti sú veľkí aj malí

Roves sa rozvíjal od základov. Vyrástol z jedného kancelárskeho stolu v byte zakladateľky v roku 1991 až do súčasnej podoby, kedy využívame kancelárie vo vlastných priestoroch rodinného domu nachádzajúcom sa v Bratislave – mestská časť Podunajské Biskupice. Počas tejto doby sme spolupracovali s klientmi zo širokej škály podnikateľských odvetví s rôznymi potrebami. Portfólio našich klientov tvoria firmy s veľkosťou od väčších súkromných spoločností s ručením obmedzeným s obratmi vo výške státisícov EUR, cez neziskové organizácie až po bytové spoločenstvá a samostatne zárobkovo činné osoby. Veľké množstvo našich klientov začínalo ako samostatní súkromní podnikatelia, ktorým sme pomohli založiť spoločnosti s ručením obmedzeným a dnes zamestnávajú veľký počet zamestnancov. Nezáleží na veľkosti vášho obchodu, vášho obratu alebo vašich osobných účtovných potrieb, Roves poskytuje pridanú hodnotu všetkým našim klientom.